-#การที่จำเลยทั้งสองสนทนาผ่านบัญชี Facebook ในระบบ Messenger ซึ่งถือเป็นระบบปิดบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปดูหรืออ่านข้อความสนทนาได้ แม้โจทก์เข้าไปแอบดูและอ่านข้อความที่เปิดโปรแกรมค้างไว้แล้วลืมปิดจากนั้นโจทก์นำไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบเอง ไม่ถือว่าเป็นการกระทำของจำเลยทั้งสอง การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นละเมิด

คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๖๘๑/๒๕๖๒

โปรแกรมสนทนาผ่านบัญชีเฟสบุ๊ค เมสเซนเจอร์ ที่ให้บริการส่งความและข้อมูลมัลติมีเดียสนทนาโต้ตอบกันผ่านระบบตอร์เน็ตที่เข้าในระบบเพื่อพูดคุยกันระหว่างจำเลยทั้งสองและ พ.เป็นแบบระบบปิด บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปดูหรืออ่านข้อความสนทนาได้ การสนทนาที่มีการพูดถึงโจทก์และพนักงานอื่นรวมอยู่ด้วยเป็นการกล่าวที่จำเลยทั้งสองและ พ. ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันสนทนาร่วมกันมิใช่เป็นการที่จำเลยทั้งสองกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย แม้การที่โจทก์แอบดูและอ่านข้อความสนทนาที่ พ. เปิดโปรแกรมค้างไว้และลืมปิดแล้วโจทก์นำไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นรับทราบเอง ย่อมไม่ทำให้การสนทนาระหว่างกลุ่มบุคคลทั้งสามเป็นการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายให้บุคคลอื่นรับทราบได้ การกระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๓

ทนายสมชาย 089-981-1406
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายพีท 089-595-5014
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716
ทนายดิน 084-162-9095
ทนายน้ำฝน 097-2075666
ทนายไผ่ 095-7819477
ทนายแพรว 094-975-1151

Facebook Comments