การหย่าร้าง คือ การหย่าเป็นการกระทำเพื่อสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางการสมรสที่ทำขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีการแจ้งการสมรสเป็นหลักฐาน ทั้งนี้สามารถกระทำได้โดยการตกลงกันหรือโดยการตัดสินของศาล ดังนั้นการหย่ามีอยู่ 2 กรณีคือ

1. การหย่าโดยความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย
2. การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล การฟ้องหย่าต้องอาศัยเหตุการหย่า (ตามมาตรา 1516)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516(2) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความ ผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
(ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่าย ที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป

คำพิพากษาฎีกาที่ 5989/2538

จำเลยเป็นข้าราชการระดับ ๓ มีโจทก์เป็นภริยาอยู่แล้ว การเที่ยวเตร่กับหญิงบริการทั่วไปจึงต้องกระทำด้วยความระมัดระวังในลักษณะที่เหมาะสมมิดชิด ฉะนั้นการที่จำเลยเที่ยวเตร่ในลักษณะลวนลามก่อลามกอนาจารที่จำเลยกับหญิงบริการไว้จำเลยย่อมเล็งเห็นว่าเมื่อภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนอกจจากจะทำให้คนเห็นภาพนี้แล้วดูถูกเหยียดหยามตัวจำเลยเองแล้ว ยังทำให้คนที่เห็นภาพนี้นึกถึงโจทก์ซึ่งเป็นภริยาจำเลยที่น่าอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงและถูกดูถูกเกลียดชังด้วย การกระทำของจำเลยเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๒) (ก)และ(ข)

สรุป

การอัพโซเชียลรูปนัวเนียกับเด็กนั่งดริ้งนั้นเป็นเหตุให้เมียฟ้องหย่าได้

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments