Home คดีครอบครัว เปิดจุดสู้คดีฉ้อโกงประชาชน สู้ยังไง ให้ยกฟ้อง

เปิดจุดสู้คดีฉ้อโกงประชาชน สู้ยังไง ให้ยกฟ้อง

7489

เปิดจุดสู้คดีฉ้อโกงประชาชนให้ยกฟ้อง

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบในคดีฉ้อโกง

1. ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่น ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ /

หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง

2. โดยการหลอกลวงดังว่านั้น

(1) ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือ

(2) ทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน

หรือทำลายเอกสารสิทธิ

3. โดยทุจริต (เจตนาพิเศษ)

จุดสู้คดีฉ้อโกง

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773

 

Facebook Comments