Home ทั้งหมด หลักฐานที่ควรเตรียมมาฟ้องหย่า

หลักฐานที่ควรเตรียมมาฟ้องหย่า

1049

หลักฐานที่ควรเตรียมมาฟ้องหย่า

  • หลักฐานเกี่ยวกับ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตรบุตร ใบสำคัญการสมรสหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
  • ประวัติส่วนตัวของทั้งตัวท่านและคู่สมรสที่จะทำการยื่นฟ้อง เช่น เป็นคนที่ไหน จบการศึกษาจากไหนมา ประกอบอาชีพอะไร พักอาศัยอยู่ที่ไหน มีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่
  • เริ่มรู้จักคบหากับคู่สมรสตั้งแต่เมื่อไหร่
  • มีบุตรด้วยกันหรือไม่ ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
  • ใครเป็นคนเลี้ยงดูบุตร และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร
  • จดทะเบียนสมรสกันเมื่อไหร่ ที่ไหน
  • อยู่กินกันมาที่ไหนบ้าง และปัจจุบันอยู่กินด้วยกันไหม
  • มีทรัพย์สินสมรสด้วยกันหรือไม่
  • สาเหตุที่จะฟ้องหย่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เล่าแบบละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นเหตุการณ์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เพื่อให้ทนายความวิเคราะห์คดีและนำมาใช้เป็นเหตุฟ้องหย่า
  • แนวทางหรือผลคำพิพากษาที่ท่านมีความประสงค์หรืออยากให้ทนายความวางรูปคดี

แนวทางที่ควรเตรียมมา

ทั้งนี้หากคุณพอมีเวลา ถ้าจะพิมพ์เรื่องราวรายละเอียดดังกล่าวส่งให้กับทนายความมาด้วย  ทนายความก็จะชอบมาก และจะเป็นประโยชน์และรวดเร็วในการทำคดีและตรงกับข้อเท็จจริงในการให้คำปรึกษา

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments