Home ทั้งหมด เอกสารที่ต้องเตรียมมาให้ทนายความเพื่อเริ่มต้นทำคดีฟ้องหย่า

เอกสารที่ต้องเตรียมมาให้ทนายความเพื่อเริ่มต้นทำคดีฟ้องหย่า

1915

เอกสารที่ต้องเตรียมมาให้ทนายความเพื่อเริ่มต้นทำคดีฟ้องหย่า

เอกสารที่ต้องเตรียมมาให้ทนายความเพื่อเริ่มต้นทำคดี

ทีมงานทนายกฤษดาขออนุญาตอธิบาย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องหย่าที่ต้องใช้ในคดี และต้องเตรียมมาให้กับทนายความ มีดังนี้

  1. ใบสำคัญการสมรสของท่านและคู่สมรส หรือสำเนาที่คัดจากสำนักงานเขต หากไม่มีสามารถมอบหมายให้ทนายความคัดให้ได้
  2. สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของลูกทุกคน ถ้าหากมีลูกด้วยกัน
  3. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ทั้งของสามีภรรยาและบุตร กรณีมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี
  4. ทะเบียนบ้านที่ สามีภรรยาและบุตรพักอาศัยอยู่ด้วยกัน ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคู่สมรส
  5. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตหนังสือเดินทางของตนเองและคู่สมรส (ของคู่สมรสไม่จำเป็นเท่าไหร่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร )
  6. หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุที่จะฟ้องหย่า เช่น หลักฐานการสนทนาผ่านโปรแกรม line หรือ facebook รูปถ่ายคู่สมรสกับชู้ คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น รูปถ่ายพฤติการณ์ที่เป็นการฟ้องหย่า
  7. หลักฐานเกี่ยวกับสินสมรส เช่น โฉนดที่ดิน สำเนาทะเบียนรถยนต์ สมุดบัญชีผู้ถือหุ้น สมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น (เฉพาะกรณีที่มีประเด็นเรื่องการแบ่งสินสมรสด้วย )
  8. หลักฐานเกี่ยวกับบุตรผู้เยาว์ เช่นหลักฐานการศึกษา การส่งเสียเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ (เฉพาะคดีที่มีประเด็นเรื่องอำนาจปกครองบุตร )
  9. หลักฐานที่นำมาประกอบและใช้เพื่อให้มีผลคดีในทางที่ดี

 

คำแนะนำในการส่งมอบเอกสารให้ทนายความในคดีฟ้องหย่า

สำเนาเท่านั้น

เอกสารทุกอย่างที่นำมามอบให้กับทนายความให้นำแต่สำเนามามอบให้เท่านั้น ทนายความจะไม่เก็บหรือขอตัวจริงไว้ เพราะเอกสารตัวจริงจะต้องนำไปใช้ในวันขึ้นศาลเท่านั้น

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

v

Facebook Comments