Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ใช้ปืนยิงผู้อื่น แต่กระสุนมีกำลังอ่อน และดินปืนเสื่อมสภาพ มีความผิดฐานพยายามฆ่าหรือไม่ !!

ใช้ปืนยิงผู้อื่น แต่กระสุนมีกำลังอ่อน และดินปืนเสื่อมสภาพ มีความผิดฐานพยายามฆ่าหรือไม่ !!

8472

  

คำถาม
ใช้ปืนยิงผู้อื่นแต่ลูกกระสุนปืนกำลังอ่อน. กระสุนปืนดินปืนเสื่อมสภาพ ผู้ถูกยิงจึงไม่ถึงแก่ความตาย.เป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80 หรือ 81 หรือไม่
คำตอบ
เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้
คำพิพากษาฎีกาที่ 77/2555

 ลูกกระสุนปืนที่จำเลยยิงไม่ทะลุผ่านผิวหนังทำอันตรายแก่ไว้อวัยวะภายในของผู้เสียหายที่ 1 เป็นเพราะมีกำลังอ่อน. มิใช่เพียงแต่ผู้เสียหายที่ 1 ถูกยิงในแนวเฉียง การกระทำของจำเลยย่อมไม่สามารถบรรลุผลให้ผู้เสียหายที่ 1 ถึงแก่ความตายได้อย่างแน่แท้

 จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบ 81 วรรคแรก ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 195 วรรค 2 ประกอบ 225
นอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาฎีกาอีกที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาฎีกาที่ 10519 / 2556

ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยลงมือกระทำความผิดไปโดยตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเนื่องจากกระสุนปืนที่จำเลยใช้ยิงดินปืนเสื่อมสภาพ กระสุนปืนด้านจึงไม่ลั่นถูกผู้เสียหายแสดงว่าเครื่องกระสุนปืนซึ่งจำเลยใช้ประกอบอาวุธปืนในการยิงผู้เสียหายไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้เกิดระเบิดแล้วมีแรงดันส่งกระสุนให้ไปถูกผู้เสียหายได้เลย เนื่องจากดินปืนเสื่อมสภาพไปแล้วทั้งทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่าการที่ดินปืนสารภาพดังกล่าวเป็นเพียงเหตุบังเอิญ ยอมฟังได้ว่าการมุ่งต่อผลของจำเลยในการฆ่าผู้เสียหายให้ถึงแก่ความตายนั้นไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้เพราะอาวุธปืนที่เป็นปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำความผิด จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 81 ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 80

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีความปรึกษาทนายกฤษดา

0999170039

  
ขอบคุณภาพ enfileclip

Facebook Comments