Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ครอบครองปรปักษ์ยังไม่ครบ ๑๐ ปี หากมีการจดทะเบียนโอนขาย ต้องเริ่มนับใหม่หรือไม่ ?

ครอบครองปรปักษ์ยังไม่ครบ ๑๐ ปี หากมีการจดทะเบียนโอนขาย ต้องเริ่มนับใหม่หรือไม่ ?

5062

 

คำถาม
ครอบครองปรปักษ์ที่ดินมีโฉนดยังไม่ครบ 10 ปี เจ้าของที่ดินตามโฉนดโอนขายที่ดินให้บุคคลอื่น ผู้ครอบครองปรปักษ์จะต้องเริ่มนับระยะเวลาครอบครองที่ดินใหม่หรือไม่

คำตอบมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้
คำพิพากษาฎีกาที่ 8700 / 2550 จำเลยทั้งสองครอบครอง ที่ดินพิพาทตั้งแต่ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของ ช. เมื่อ ช. ขายที่ดินพิพาทและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บิดาโจทก์ทั้ง 5 ก่อนจำเลยทั้งสองครอบครองครบ 10 ปี จำเลยทั้งสองไม่อยากจบการครอบครองดังกล่าวขึ้นยันบิดาโจทก์ทั้ง 5 ได้ การครอบครองที่ดินพิพาทของจำเลยทั้งสองจึงครับตอนครับแต่บิดาโจทก์ทั้ง 5 ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ ทางทะเบียนแล้วจำเลยทั้งสองจะต้องเริ่มนับ ระยะเวลาครอบครองที่ดินพิพาทใหม่ จะนำระยะเวลาที่จำเลยทั้งสอง ครอบครองที่ดินพิพาท ของ ช. มานับรวมด้วยไม่ได้ เมื่อจำเลยทั้งสองครอบครองที่ดินพิพาทหลังจากบิดาโจทก์ทั้ง 5ได้กรรมสิทธิ์ยังไม่ครบ 10 ปี จำเลยทั้งสองจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์
สรุปหากมีการโอนขายตาม 1299 วรรค 2 ต้องเริ่มนับระยะเวลาในการครอบครองปรปักษ์ใหม่
@
@
@
มีปัญหาเกี่ยวกับคดีที่ดินปรึกษาทนายความโทร

0999170039
ทนายกฤษดา

IMG_0548.JPG

Facebook Comments