Home คดีอาญา เอกสารใดบ้าง ที่ใช้เบิก ค่ารักษาพยาบาลตาม พรบ.คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถยนต์

เอกสารใดบ้าง ที่ใช้เบิก ค่ารักษาพยาบาลตาม พรบ.คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถยนต์

15323

ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ได้ โดยค่ารักษาพยาบาลส่วนแรกเบิกจาก พรบ.ฝ่ายผู้บาดเจ็บ จำนวน 30,000 บาท โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

  1. สำเนาใบกรมธรรม์
  2. สำเนาทะเบียนรถ
  3. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
  4. สำเนาบัตรประชาชน (หากอายุไม่ถึง 15ปี ใช้สำเนาสูติบัตรแทน)
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. ติดต่อบริษัทประกัน เพื่อขอเลขเคลมหรือเลขรับแจ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามกับฝ่ายสวัสดิการสังคมของโรงพยาบาลนั้นๆ

มีปัญหาคดีรถชน คดีรถชนคน คดีฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนกับคนขับรถคู่กรณี เป็นตัวแทนในการเจรจาค่าสินไหมทดแทนและประสานงานคดีรถชนในชั้นพนักงานสอบสวน ประกันตัว และชั้นศาล

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments