Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ยกที่ดินเป็นทางสาธารณะด้วยวาจา ผู้ครอบครองปรปักษ์กล่าวอ้างว่าสิทธิดีกว่าได้หรือไม่

ยกที่ดินเป็นทางสาธารณะด้วยวาจา ผู้ครอบครองปรปักษ์กล่าวอ้างว่าสิทธิดีกว่าได้หรือไม่

13223

ครอบครอง

 

คำถาม

ยกที่ดินเป็นทางสาธารณะด้วยวาจา ผู้ครอบครองปรปักษ์กล่าวอ้างว่าตนได้กรรมสิทธิ์มีสิทธิในที่ดังกล่าวได้หรือไม่

คำตอบ

คำพิพากษาฎีกาที่ 264/2555
จำเลยอุทิศที่ดินของตนให้สร้างทางพิพาทเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้จะเป็นการอุทิศด้วยวาจา มิได้ทำเป็นหนังสือและมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 ก็ตาม แต่การอุทิศที่ดินให้ใช้เป็นถนนสาธารณะ เช่นนี้ เป็นการสละที่ดินให้เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตาม ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2) หาจำต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการให้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 525 ไม่ การอุทิศด้วยวาจาก็มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย และสภาพความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่อาจสูญสิ้นไปเพราะการไม่ได้ใช้ แม้จำเลยได้กลับเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นถนนสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวแล้วนานเพียงใดก็ตาม ก็ไม่ทำให้ทางพิพาทตกไปเป็นของจำเลยได้อีกเพราะตาม ป.พ.พ. มาตรา 1306 บัญญัติห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

สรุป ผู้ครอบครองปรปักษ์ไม่สามารถอ้างได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่า

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0999170039

 

 

Facebook Comments