Home ข่าวสารสภาทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ SF Strike Bowl ชั้น 7 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ SF Strike Bowl ชั้น 7 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

3945

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ SF Strike Bowl ชั้น 7 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลนายกสภาทนายความ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม, ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม, สมทบกองทุนสวัสดิการทนายความและกองทุนสวัสดิการพนักงานสภาทนายความ, ช่วยเหลือบุตร-ธิดาทนายความ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและประชาชน หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น ดร.นพดล เพิ่มพิทยา ประธานจัดการแข่งขัน ได้กล่าวปิดการแข่งขันและได้มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ.

Facebook Comments