Home ข่าวสารสภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายศรี อินทปันตี

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายศรี อินทปันตี

2702

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 18.30 น. : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการ, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายศรี อินทปันตี ทนายความ ณ ศาลา 7 วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร.

Facebook Comments