Home ข่าวสารทนายความ ทนายความต้องรู้ 1 เมษายน 2563 เปิดศาลแขวงเชียงดาว (จังหวัดเชียงใหม่)

ทนายความต้องรู้ 1 เมษายน 2563 เปิดศาลแขวงเชียงดาว (จังหวัดเชียงใหม่)

3694

สวัสดีครับพี่น้องทนายความทุกท่าน ทีมงานทนายกฤษดา ได้ค้นราชกิจานุเบกษาและ ประกาศ จึงขอแจ้งข่าวกับพี่น้องทุกท่าน หากมีการดำเนินคดี ในเขตอำนาจของศาลแขวงที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือมีการส่งหมายข้ามเขตแล้วนั้น

โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาในการ กำหนดเขตอำนาจศาลแขวงในจังหวัดเชียงใหม่

โดย เนื้อหาสาระหลักมีปรากฎอยู่ใน

มาตรา๓ ให้เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงเชียงใหม่ โดยให้มีเขตอำนาจในอำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยหล่อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง
อำเภอแม่ออน อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี
และอำภอหางดง
มาตรา๔ ในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีศาลแขวงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งศาล คือ ศาลแขวงเชียงดาว
มีเขตอำนาจในอำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง และอำเภอเวียงแหง

ฝากทุกท่านติดตามข่าวสารโดย กดไลท์และกดแชร์ ด้วยครับ

ขอบคุณที่ติดตาม ทีมงานทนายกฤษดา 

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

 

 

Facebook Comments