สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร เชิญอ่านได้เลยครับ

หรือเรียกให้เข้าใจง่ายกว่านั้นค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อม คือ เงินชดเชยจากการเกิดอุบัติเหตุที่ฝ่ายถูกสามารถเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณีเพื่อใช้เป็นค่าเดินทางในระหว่างที่เราเอารถยนต์เข้าซ่อม

เงินชดเชยที่บริษัทประกันฝ่ายผิดต้องชดใช้ให้กับคู่กรณีฝ่ายถูกที่เสียประโยชน์จากการใช้รถยนต์ในระหว่างซ่อม ซึ่งคู่กรณีฝ่ายถูกต้องดำเนินการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถกับบริษัทประกันฝ่ายผิดด้วยตนเอง และฝ่ายผิดต้องมีการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจึงจะเรียกร้องค่าชดเชยส่วนนี้ได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวก ให้การเรียกร้องของประชาชนรวดเร็วยิ่งขึ้นและลดปัญหาการร้องเรียน

โดยมีอัตราขั้นต่ำดังนี้

ตามประกาศ คปภ.เริ่ม 1 มกราคม 2562
1. รถยนต์ที่นั่งไม่เกิน 7 คน (รวมผู้ขับขี่) อัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
2. รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่นั่งไม่เกิน 7 คน (รวมผู้ขับขี่) อัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท
3. รถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน 7 คน (รวมผู้ขับขี่) อัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,00 บาท
“จะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ได้เฉพาะรถยนต์ที่ทำสัญญาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เท่านั้น”

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าเสียหาย
1. ใบนำรถยนต์เข้าซ่อม
2. สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์ (สำเนาเล่มทะเบียน)
3. หลักฐานเอกสารประกอบการใช้รถยนต์ในแต่ละวัน (ถ้ามี)
4. ใบเสร็จค่าเช่ารถยนต์ (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. ใบเคลม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ลักษณะมูลละเมิด 

iber.me/tanai-athip

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

 

 

 

 

Facebook Comments