Home คดีอาญา อุบัติเหตุโดนรถชนได้รับบาดเจ็บ เรียกค่าสินไหมทดแทนอะไรได้บ้าง

อุบัติเหตุโดนรถชนได้รับบาดเจ็บ เรียกค่าสินไหมทดแทนอะไรได้บ้าง

1333

อุบัติเหตุโดนรถชนได้รับบาดเจ็บ เรียกค่าสินไหมทดแทนอะไรได้บ้าง

ค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องได้กรณีได้รับบาดเจ็บมีดังนี้

๑.ค่ารักษาพยาบาลโดยครบทั้งหมด ที่ได้ใช้จ่ายไปในการตรวจและการรักษาบาดแผลหรือรักษาอาการบาดเจ็บจนกว่าจะหายปกติ

๒.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาลบาดแผลหรืออาการบาดเจ็บ เช่น ค่าใช้จ่ายในการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล (กรณีแม้ไม่มีใบเสร็จค่าจ้างรถหรือค่าน้ำมันสามารถนำสืบให้เห็นระยะทางในการเดินทางไปรักษาได้) ,ค่าจ้างคนเฝ้าไข้

๓.ค่าขาดรายได้จากการประกอบการงาน ในระหว่างรักษาพยาบาล ซึ่งระหว่างรักษาทำให้ผู้บาดเจ็บขาดรายได้

๔.ค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน เช่น ค่าความเจ็บปวดของบาดแผล ค่าของความเจ็บปวดจากการรักษาพยาบาล หรือค่าของความต้องสูญเสียอวัยวะใดๆ

๕.ค่าเสียหายความสามารถในการประกอบวิชาชีพตามปกติซึ่งอาจเป้นการถาวรหรือชั่วคราวก็ได้ เช่นต้องเสียขา นิ้วมือ ดวงตา

ค่าเสียหายในข้อ ๔,๕ จะสามารถเรียกได้มากน้อยเพียงใดนั้น ต้องพิจารณาตามสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบันและอนาคต อายุ และฐานานุรูปของแต่ละบุคคลประกอบกัน

iber.me/tanai-athip

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

 

Facebook Comments